Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » I mbrojtur: Teknika dhe administrim (video + foto) » I mbrojtur: Teknika e lidhjes se bishtit tek kafshet e medha.

I mbrojtur: Teknika e lidhjes se bishtit tek kafshet e medha.

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: