Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » I mbrojtur: Anestezia dhe Analgjezia » I mbrojtur: Anestezia për ndërhyrje kirurgjikale tek gjedhi

I mbrojtur: Anestezia për ndërhyrje kirurgjikale tek gjedhi

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: