Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » Etikë profesionale » Dita Botërore e Veterinarisë

Dita Botërore e Veterinarisë

Nga Dr.Agim Nelaj

E SHTUNA E FUNDIT E MUAJITT PRILL ( E CDO VITI ) ESHTE VENDOSUR SI DITA BOTRORE E VETERINARISE. 

RESISTENCA ANTIMIKROBALE – NGA NJOHJA NË VEPRIM

Mjekët veterinarë luajnë një rol vendimtar në mbrojtjen e shëndetit global.Në të gjitha fushat e profesionit ata kanë mundësi dhe përgjegjësi për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve,dhe për më tepër për të përmirësuar shëndetin e njerëzve.

Ata mbrojnë shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve dhe kështu njekohësisht mbrojnë shëndetin e njerëzve. Zbulimi i hershëm i zoonozave mund të parandalojë transmetimin e tyre tek njerëzit ose futjen e patogjenëve në zinxhirin ushqimor.

Në epokën aktuale të globalizimit, shfaqja ose rikrijimi i ngjarjeve të papritura sanitare po përshpejton. Është vlerësuar se pesë sëmundje të reja infektive shfaqen çdo vit, nga të cilat tre janë zoonotike.Epidemia e fundit Ebola, si dhe vdekjet e shumta njerëzore të shkaktuara çdo vit nga tërbimi, tmerrësisht na kujtojnë lidhjet e forta mes shëndetit të njerëzve, kafshëve dhe mjedisit dhe rrjedhimisht nevojën për qasje shumë dimesionale të ilustruara përmes konceptit.NJË SHENDET

Të gjitha vendet varen nga performanca e Shërbimeve Veterinare Kombëtare, në përbërësit e tyre publikë dhe privatë, jo vetëm për të kontrolluar me sukses këto sëmundje, por edhe për të trajtuar çështjet e sigurisë ushqimore dhe për të parandaluar dhe kontrolluar në mënyrë efektive çdo katastrofë biologjike. Prandaj, veterinarët duhet të trajnohen mirë për të ruajtur shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, si dhe për të trajtuar veçanerisht çështjet e shëndetit publik.

Me kusht që profesioni dhe shkenca veterinare të jenë vazhdimisht në zhvillim,arsimi dhe kultura profesionale cilesore e vazhdueshme është thelbësor për veterinarët që të mbajnë njohuritë e tyre të përditësuara me zhvillimet,shkathtësitë dhe teknologjitë më të reja të kërkuara për t’u mundësuar atyre që të kontrollojnë me efikasitet rreziqet shëndetësore në burimin e tyre .

Prandaj, këtë vit, tema fokusohet në mënyrën se si mjeket veterinarë vazhdojnë përpjekjet e tyre për të rritur ekspertizën e tyre konceptin Një Shëndet, siç janë sëmundjet zoonotike, siguria ushqimore ose rezistenca antimikrobiale dhe si bashkëpunohet me mjeksine e shëndetit njerëzor për të trajtuar këto çështje.

Organizatorët do të zgjedhin fituesit sipas cilësisë së projektit dhe aktiviteteve të tyre,aftësinë e tyre për të rritur ndërgjegjësimin mbi këtë temë, përmes materialeve të komunikimit dhe mbulimit mediatik në vendin e tyre, si dhe aftësinë e tyre për të demonstruar një zbatim konkret.

Dita Botërore e Veterinarisë (WVD) do të zhvillohet më 29 prill 2017. Kjo ngjarje synon të nxjerrë në pah dhe të promovojë aspekte të ndryshme të punës së kryer nga veterinerët në të gjithë botën.Çfarë është planifikuar për Ditën Botërore të Veterinarise 2017?

Për të rritur ndërgjegjësimin mbi kontributin për të përmirësuar shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve,si dhe shëndetin publik. Çdo vit, një tjetër temë përzgjidhet nga Shoqata Botërore e Veterinarisë (WVA) dhe Organizata Botërore për Shëndetin e Kafshëve (OIE), të cilat janë në iniciativa të kësaj ngjarjeje.Këtë vit është perzgjedhur:

RESISTENCA ANTIMIKROBALE – NGA NJOHJA NË VEPRIM

Disponueshmëria dhe përdorimi i barnave antimikrobiale ka transformuar praktikën e mjekësisë njerëzore dhe veterinare. Infeksionet që dikur ishin vdekjeprurëse tani janë të pa dëmshme,dhe përdorimi i agjentëve antimikrobikë ka përparuar përgjithësisht e shëndetin si dhe shëndetin e kafshëve, i cili është një komponent kyç i mirëqenies së kafshëve, siguria dhe siguria e ushqimit.

Sigurimi i efikasitetit të këtyre barnave për shpëtimin e jetës, si dhe disponueshëria dhe efektiviteti i tyre për përdorim të njeriut dhe veterinar, është thelbësore për të ruajtur të ardhmen tonë. Sidoqoftë, përdorimi i tepruar dhe keqpërdorimi i këtyre barnave tek njerëzit, kafshët dhe bimët ka shfaqur dramatikisht shfaqjen e rezistencës ndaj antimikrobikëve.

Shërbimet veterinare,luajnë një rol kyç në luftën kundër rezistencës antimikrobike,përmes rolit të tyre në rregullimin dhe mbikëqyrjen e përdorimit të antimikrobikeve, duke u ofruar këshillë profesionale fermerëve dhe pronarëve të kafshëve dhe duke bashkëpunuar me institucionet e shëndetit te njerëzve.

Për të vazhduar përparimin në menaxhimin e kontrollit të sëmundjes dhe në përmirësimin e mirëqenies së kafshëve, veterinarët duhet të inkurajojnë dhe të arrijnë një qëndrueshmëri ndryshimi në sjelljen ndaj një përdorimi të përgjegjshëm dhe të kujdesshëm antimikrobik.


Është koha t’i kthejmë fjalët në veprim. Nëpërmjet temës WVD të këtij viti, OIE dhe WVA kërkojnë të inkurajojnë të gjitha iniciativat dhe ngjarjet e drejtuara nga veterinarët, në bashkëpunim me institucionet e tjerë, për të luftuar antimikrobin e rezistencës dhe për të rritur ndërgjegjësimin për këtë çështje thelbësore në vendet e tyre.

Konkursi është i hapur për të gjitha shoqatat anëtare të WVA, vetëm, ose në bashkëpunim me ndonjë organizëm tjetër të zgjedhur.

Organizatorët do të zgjedhin fituesit sipas cilësisë së projekteve dhe aktiviteteve, aftësisë dhe formave për të rritur ndërgjegjësimin mbi temën dhe aftësinë për të zbatuar e koordinuar dhe me shume veprime institucionale.

Fituesi do të njoftohet në Ceremoninë e Hapjes së Sesionit të Përgjithshëm të OIE, që do të mbahet në Paris, Francë më 21 maj 2017 dhe çmimi do të paraqitet fitues gjatë Kongresit Botëror Veterinar 2017 në Incheon, Kore (27 deri më 31 gusht 2017).


SOT BOTA KA NJE VIZIONI TE RI PER MJEKESINE VETERINARE

Qëllimi kryesor i mjekesise veterinare është: për të përmirësuar ndërgjegjësimin e publikut dhe tu kujtoje politikë-bërësit kudo në botë që:

Veterinerët modernë nuk janë vetëm mjekët e kafshëve dhe avokatët e mirqënies së tyre; Ata janë edhe aktorët kryesorë të shëndetit publik për shkak të rolit të tyre vendimtar në promovimin e sigurisë ushqimore, mbikëqyrjen e prodhimit, higjienën e kafshëve, kontrollin zoonozave, monitorimin i cilësisë dhe sigurisë se ushqimit, hulumtime bio, mbrojtjen e mjedisit dhe biodiversitetit dhe reduktimin e urisë globale! eterinaria për shëndetin

 • Veterinaria për ushqimin
 • Veterinaria për planetin
 • Një profesion, një vizion, një zë!
 • Pa shëndetin e kafsheve nuk ka shëndet publik!
 • Pa biopatologjinë e krahasuar nuk do të kishim mjekësi humane moderne!
  Artikulli u përgatit për revistën Mjekësia Veterinare Shqiptare nga Dr.Agim Nelaj
  Nuk lejohet përdorimi i këtij artikulli pa lejën e redaksisë ose autorit!
  Ju lutemi në rast referimi duhet të përmendet autori, burimi i informacionit dhe linku përkatës.
Këtë e pëlqejnë %d blogues: