Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » I mbrojtur: Anestezia dhe Analgjezia » I mbrojtur: Anestezia e përgjithëshme » I mbrojtur: Anestetikët, pre-antestetikët , qetësuesit ( tabela)

I mbrojtur: Anestetikët, pre-antestetikët , qetësuesit ( tabela)

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: