Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » I mbrojtur: Farmakologji » I mbrojtur: Stimulantet Kolinergjik të Muskujve ( Cholinergic Muscle Stimulants )

I mbrojtur: Stimulantet Kolinergjik të Muskujve ( Cholinergic Muscle Stimulants )

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: