Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » Ruminantët – Të mëdhenj dhe të vegjël » I mbrojtur: Ektima Kontagioze ose ORF e deleve dhe dhive

I mbrojtur: Ektima Kontagioze ose ORF e deleve dhe dhive

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: