Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » Riprodhimi dhe gjenetika » I mbrojtur: Trupi i verdhë dhe mesëlidhja hormonale

I mbrojtur: Trupi i verdhë dhe mesëlidhja hormonale

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: