Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Insekte të tjera dëmtuese të dyllit

Nga Dr.Agim Nelaj.

INSEKTE TË TJERË TË DYLLIT

Tenja (mola e dyllit), Galleria mellonella (Flutura e madhe), Flutura e madhe (Flutura e vogël) dhe mola e miellit të mesdheut (Anagasta kuehniella Zeller) janë me të vërtetë insekte dylli përfituese. Shkaktarët janë dy flutura, insekte nate. Konsiderohen insekt i zbrazjes së mjaltit.

Gjithësesi insektet e dyllit mund të konsiderohen ne momente te caktuara dhe si insekte te dobishme,për shkatërrimin e kornizave që mbeten pas, ne një familje blete qe vdes ose e braktis zgjoin.Këto korniza të braktisura, potencialisht jane porta patogjenesh dhe / ose e mbetjeve të pesticideve. Insektet e dyllit konsumojnë kornizat e braktisura,duke minimizuar rrezikun perhapjes te sëmundjes.Insektet zhvillohen dhe përhapen shpejtë në klimë tropikale dhe subtropikale të ngrohtë.Ato nuk mund të mbijetojë gjatë në temperatura të ulta.Fazat e zhvillimit të larvave mund të zgjatin deri në pesë muaj, me një mesatare prej gjashtë deri në shtatë javë, në temperature 29 ° në 32 ° C. Larvat i nënshtrohen shtatë ndërrimeve. Pjesa kryesore e zhvillimit të larvave lidhet me dy fazat e fundit. Larva e arrirë ka gjatësi rreth 20 mm.Larvat hapin tunele në pite dylli dhe krijojne tjerrje si fije mëndafshi,të cilat mbulojnë jashtëqitje (feces).

Flutura e madhe. Jeton jashtë zgjoit, ka ngjyrë gri të errët.Femra futet natën në zgjua dhe lëshon deri 1000 vezë.Ajo vazhdon hedhjen e tyre për disa ditë, në temperaturë 12-14°C. Vezët e vendosura në hapësirat e zgjoit, pas 7-10 ditësh, në varësi të kushteve mjedisore, nxjerrin vemje të vogla.Këta krimba ushqehen me dyllë, mbetje të larvave dhe pupave në hoje.

Cikli i zhvillimit: Sipas temperaturës zgjat 38-40 ditë.Nëse temperatura është më e ulet se 16°C, cikli i zhvillimit vazhdon gjatë, mbi 50 ditë.

Vezët: Vezët jane te vogla(1.4 × 0.26 mm ) me ngjyrë të bardhë. Insektet e vogla natyrore mund te ndryshojnë shumë në madhësi, ndoshta në varësi të dietës, klimes, dhe faktorë të tjerë të mjedisit. Nga ana tjetër,femra e vogel ne zgjua mund të depozitojë masa të parregullta vezë,kryesisht në te çara ose kavitete larg bletëve. Femrat janë të gjata dhe fleksible,, te projektuara në mënyrë të përkryer për të hedhur vezë në vende të vogla dhe të fshehura. Një femër e vogël e zgjoit mund të vendosë 1000 vezë gjatë jetës së saj.Ndonese të dhënat sugjerojnë se numri i vezëve të prodhuara gjatë jetës së një femre mund të jetë më i lartë se 2,000 . Shumica e këtyre vezëve zhvillohen brenda tri ditëve, ndonese disa vezë janë ende të suksesshme dhe çelin pas pesë ditësh. Lagështia,erresira mungesa e ajrimit jane faktor vendimtar që ndikojne në shkurtimin e kohes normale te zhvillimit.Larva e sapodale, menjëherë fillonë të ushqehet me çfarëdolloj burim ushqimi që është në dispozicion. Kryesisht mjaltin, polenin dhe larvat. Koha e maturimit te larves, zakonishte është 10-16 ditë edhe pse disa mund të ushqehen te porsacelura. Pas maturimit të plotë, larva ka gjatësi 9.5 mm dhe gjeresi1.6mm.
Biologjia është e qarte, kuptohet më mirë. Pas daljes nga toka (ku del pupa),futet ne zgjua kërkon mjaltë, ndoshta dhe identifikimin i familjes pritëse . Studiuesit kanë treguar se flutura e vogël ne zgjua, fluturon para ose vetëm pas muzgut. Produkteve të ndryshme zgjua (mjaltë, polen) janë tërheqëse për të fluturat e vogël). Disa studiues kanë sugjeruar se bletarët ne se zbulojne ne nje familje feromonin e alarmit të mjaltit( qe ka eren e fermetimit të kosit) kjo tregon per pranine e tyre, se ato prodhojne nje maja nga trupat e i tyre me përbërje shumë të ngjashme me feromonin e alarmit të mjaltit te bleteve.Pas gjetjes dhe hyrjes në zgjuan pritëse, të rriturat kërkojnë çarje dhe vende te fshehta qe te fshihen nga sulmi i bletëve. Këto vende shpesh quhen ‘burgje’ . Është vertetuar që bletët e mjaltit i ruajnë me rojet keto burgje ku fshihen insektet. Flutura e vogel, me sjellje specifike, përdor antenat e saj, për të fshirë mandibulat e bletëve dhe nxite bletën të rigurgitojë ( te rinxjerrin ushqimin). Me te cilin ushqehen. Insekti i rritur, mesa duket nuk eshte i pjekur seksualisht deri në rreth një javë pas daljes nga toka. Nëse lejohet riprodhimi,femra do të depozitojne vezet drejtpërdrejt mbi burimet e ushqimit ose në te çarat dhe kavitete larg bletëve

Flutura e vogël. Ka ngjyrë më të hapur se flutura e madhe. Dallimi është tek madhësia. Femra vendos 250 vezë. Cikli i zhvillimit varet nga temperatura, por është më i gjatë se tek flutura e madhe, arrin deri në tre muaj.

Ato përfitojnë nga familjet e dobëta;. Jetojne në mjaltë, polen dhe në mes të dyllit. E dëmtojnë tërthorazi familjen e bletës. Dëmi është mekanik. Ato shkatërrojnë pjelljet në hoje. Lënë gjurmë jashtëqitjesh. Ndonjëherë është vështirë të pikasen, nga që përpiqen t’u fshihen bletëve duke gërmuar në pjesët anësore (kryesisht në fole, por nganjëherë dhe lart në mjaltore), në dyllë dhe korniza. Ka studime që sporet e Bacillus thuringiensis i asgjësojnë larvat e molës së dyllit, pa shkaktuar pasoja. Ky produkt është i sigurt për bletët dhe njerëzit.

Insektet në fjalë janë dëmtues të mëdhenj të dyllit. Hapin tunele përmes piteve të dyllit, duke lënë rripa të trashë pëlhure dhe mbeturinash prapa. Pupat zhvillohen jashtë kornizave nga një deri në disa muaj, për të përfunduar në të rritura. Ky dëmtues (lepidopteran) nuk e shkatërron drejtpërdrejt familjen e bletëve. Ata dobësojnë familjen, mbushin pajisjet në ruajtje dhe detyrojnë që të shpenzohet më shumë kohë për mirëmbajtjen e tyre. Familjet e forta të bletëve janë më të afta për t’i mbajtur insektet e dyllit nën kontroll. Shenjë infestimit me molë dylli është një rrip i trashë pëlhure dhe prani mbeturinash, mbetjesh pupale dhe tunele në pite.

Rëndësia ekonomike: Ato jane problem për familjet që janë dobësuar tashmë nga një tjetër faktor si: a-mbretëreshë e dështuar.b-Shkaktare patogjenë.c-Ushqim i dobët.d. Parazite dhe demtues kryesore si Varroa etj. Larvat mund të shkaktojë një çrregullim të quajtur pjellë tullace

Pajisjet që përmbajnë pite, janë më të ndjeshme ndaj infestimit me molë dylli.

Vazhdon…

Artikulli u përgatit për Revistën Mjekësia Veterinare Shqiptare nga Dr.Agim Nelaj.
Teksti nuk lejohet të përdoret pa lejë të redaksisë apo autorit të shkrimit.
Ju lutemi në rast referimi duhet të përmendet autori, burimi i informacionit dhe linku përkatës.

Këtë e pëlqejnë %d blogues: