Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » I mbrojtur: Kafshët e shoqërimit » I mbrojtur: Kastrimi tek qentë me anën e injeksionit Zeuterin

I mbrojtur: Kastrimi tek qentë me anën e injeksionit Zeuterin

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: