Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » I mbrojtur: Kafshët e shoqërimit » I mbrojtur: Sterilizimi tek qente meshkuj me anen e injeksionit Zeuterin

I mbrojtur: Sterilizimi tek qente meshkuj me anen e injeksionit Zeuterin

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: