Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » Ruminantët – Të mëdhenj dhe të vegjël » I mbrojtur: Një rast me ekinokok ( echinococcus )

I mbrojtur: Një rast me ekinokok ( echinococcus )

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: