Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » Riprodhimi dhe gjenetika » Kalendari i parashikimit të pjelljes tek delet

Kalendari i parashikimit të pjelljes tek delet

Ky kalendar i sjellë nga Revista Mjekesia Veterinare Shqiptare është përllogaritur bazuar në 145 ditë kalendarike.
Të kemi parasysh se periudha e barsmërisë varion nga 142 deri në 152 ditë.
Gjithsesi gjithcka varet nga mosha e deles, të ushqyerit, kushtet atmosferike etj.

Kalenari i parashikimi te pjelljes tek delet

 

Këtë e pëlqejnë %d blogues: