Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » I mbrojtur: Edukuese » Ligji për Shëndetësinë Veterinare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Ligji për Shëndetësinë Veterinare në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Me këtë ligj rregullohet organizimi dhe përgjegjësia në kryerjen e veprimtarisë së veterinarisë, parimet dhe procedurat për implementimin e aktiviteteve të lidhura me mbrojtjen e kafshëve dhe njerëzve dhe njerëzve nga sëmundjet të cilat barten nëpërmjet kafshëve, prodhimeve, nus-prodhimeve me origjinë shtazore dhe lëndëve, aktiviteteve kundër sëmundjeve ngjitëse te kafshët, duke përfshirë zoonozët, punën e Odës së Veterinarisë dhe çështje tjera me rëndësi për veprimtarinë e veterinarisë.

(2) Me këtë ligj rregullohet edhe kontrolli dhe çrrënjosja e sëmundjeve te kafshët, kushtet e përgjithshme për lëshimin në qarkullim të kafshëve dhe të prodhimeve, importi, transiti i kafshëve, prodhimeve dhe lëndëve, financimi i mbrojtjes shëndetësore te kafshët dhe shëndetësia publike e veterinarisë dhe çështje tjera në lidhje me kryerjen e shëndetësisë së veterinarisë.

Lexoni të plotë këtë ligj duke klikuar në link e mëposhtëm:

Këtë e pëlqejnë %d blogues: