Revista Mjekësia Veterinare Shqiptare

Hyrje » Për veterinerët » I mbrojtur: Kafshët e shoqërimit » I mbrojtur: Gastriti akut tek qeni ( Acute Gastritis )

I mbrojtur: Gastriti akut tek qeni ( Acute Gastritis )

Kjo lëndë mbrohet me fjalëkalim. Për ta parë, ju lutemi, jepni më poshtë fjalëkalimin tuaj: